Avled grundvattnet

Vet du vad en dränering är? Vet du varför en dränering i Kungsbacka utförs? Det här kan tyckas vara ett ämne som inte behöver förklaras, men tro det eller ej, men det har funnits förvirring om hur man avleder grundvatten från husområdet.

Så vad är egentligen dränering? Jo det innebär att man gör det möjligt att leda bort vatten från den plats där du inte vill att det ska ta vägen. Man leder bort vattnet från ett område, exempelvis ett hus.

Det finns flera olika avledningsmetoder. En av dem är dikning, som bara innebär att man gräver diken på vardera sidan av husgrundområdet och fyller igen med sten så att vattnet kan rinna igenom det. Andra metoder är t.ex. gravitationsledningar, vanligen korrugerade plaströr (ibland kallade rännstensrör) som grävs ner minst 40 cm djupt, dränerande plattor som installeras under golvnivå, franska dräneringar som installeras utanför husväggen, eller helt enkelt bygga en mur av brisblock, stenblock eller annat poröst material som gör att vattnet kan sippra igenom.

För att förhindra vattenskador på ditt hus är det viktigt att du avleder allt regnvatten du kan från ditt hus på ett effektivt sätt. Därför är det viktigt att dränera om när det väl behövs, man brukar säga att det är bra att dränera om var 30:e år. Det kan dock hålla längre eller kortare tid beroende på omständigheterna.

Det finns några saker man kan kolla efter för att veta om det är dags för en dränering eller inte, bland annat tydliga tecken på fukt och mögel i källare såsom fuktlukt eller bubblor i tapeten. Märker du sådant är det dags att börja planera för en dränering. Det går att dränera men i många fall är det bättre att ta professionell hjälp med arbetet. Att ta hjälp av kunniga personer kommer förenkla din dränering i Kungsbacka, tro mig när jag säger det.